Harry Schaumans Stiftelses uppgift är att stöda vetenskap, utbildning och kultur på svenska i Österbotten. Stiftelsen är den största privata fastighetsägaren i centrala Vasa och en aktiv utvecklare av stadsbilden. Stiftelsens mediebolag HSS Media ger ut tre dagstidningar i Österbotten.

 


Harry Schaumans Stiftelse delar ut 1.050.000 euro under 2017

Vid delegationens möte 25.4.2017 beslöts att sammanlagt 1.050.000 euro delas ut, varav 735.000 euro tillfaller Svensk-Österbottniska Samfundet och 315.000 euro delas ut direkt av stiftelsen.

Läs mer

Utdelning 2017

 

Redovisning av understöd

Från och med 3.11.2016 finns det möjlighet att redovisa understöd som har beviljats av Harry Schaumans Stiftelsen via en elektronisk redovisningsblankett.

Ett meddelande med en länk till den elektroniska redovisningen har sänts ut till de som har blivit beviljade understöd. Det finns även möjlighet att logga in i ansökningssystemet med användarnamn och lösenord, för att där göra den elektroniska redovisningen. 

 

Ansök om understöd 2017

Understöd kan sökas av universitet, högskolor, organisationer och registrerade föreningar. Stiftelsen beviljar inte stipendier och understöd till studerande och privatpersoner, utan dessa delas ut av Svensk-Österbottniska Samfundet.

Ansökningstiden för understöd 2017 är avslutad.

Ansökningsblankett