Commerce

Gamla Commerce byggt 1914 hör till de fastigheter som i tiden ägdes av Harry Schauman. Numera hyser det bland annat ingången till HS Center från torget. Nya Commerce byggdes i början av 1980-talet och är bland annat huvudkontor för Vasa Andelsbank.

Räddningsplan / Pelastussuunnittelma

 

Adress: Nedre Torget
Byggnadsår: 1914-1981
Lägenhetsyta: 3.962 m²
Affärslokaler: 4 st
Kontorslokaler: 4 våningar
HSS andel: 65 % 
Disponent: Jan-Erik Hinds