FAB Egen Härd

Bostadshuset byggt i början av 1960-talet kallas i folkmun för "Kinamuren". Till fastighetsbolaget hör också det gula apotekshuset i hörnet av Hovrätts- och Kyrkoesplanaderna. Det byggdes 1861 som den Sundénska gården, det första stenhuset i privat ägo som byggdes i den nya staden. Kvarteret där Egen Härd finns var tidigare i Harry Schaumans ägo.

 

Adress: Kyrkoesplanaden 19-21
Byggnadsår: 1861-1963
Lägenhetsyta: 9.281 m²
Affärslokaler: 4 st
Kontorslokaler: 1 st
Bostadslokaler: 144 st
HSS andel: 62 %
Disponent:  BUMA-Team