BAB Libris Vasa

Räddningsplan / Pelastussuunnitelma

Adress:

Handelsesplanaden 23
Byggnadsår: 2015-2016 (färdigställs sommaren 2016)
Lägenhetsyta: 2.297,5 m²
Kontors-/affärslokaler: 3
Bostadslokaler: 28
Bilhallsplatser: Ja
HSS andel: 100 %
Disponent:  

 

 

 

 

 

 

Libris i Vasa